16 ოქტომბერი 2019
ქალი მწერლები აქტივიზმის ზღვარზე

რა არის ქალი მწერლების როლი 21 საუკუნეში; როგორ აისახება თქვენი პირადი გამოცდილება თქვენს ნაწერებში? რა გამოწვევების წინაშე დგანან ქალი მწერლები დღეს?

მწერალთა სახლის რეზიდენცია იწვევს მწერლებს რომელთა აზრით მნიშვნელოვანია ლიტერატურაში უფრო მეტი ქალის ხმა ისმოდეს. 

ჩვენ გვსურს გავიგოთ თქვენი გამოცდილებისა და ხედვის შესახებ.

რეზიდენტობის პერიოდში მწერლებმა უნდა ჩაატარონ ერთი ღია ლექცია/დიკუსია საკუთარ შემოქმედებაზე.  

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:  http://bit.ly/2BvWdnv

მწერალთა სახლი © 2014
created by metaphor