22 თებერვალი 2015
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ჟურნალებს - „არილს“, „ახალ საუნჯეს“ და „დილას“ დააფინანსებს

20 თებერვალს, საქართველოს მწერალთა სახლის სამეთვალყურეო საბჭომ ორი ლიტერატურული და ერთი საბავშვო ჟურნალის კონკურსის გამარჯვებული გამოავლინა.

1 წლის განმავლობაში, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ჟურნალებს - „არილს“, „ახალ საუნჯეს“ და „დილას“ დააფინანსებს.

კონკურსი 2 სალიტერატურო და ერთი საბავშვო ჟურნალის გამოსაცემად 24 იანვარს გამოცხადდა. მასში მონაწილეობის მიღება შეეძლო სალიტერატურო პერიოდიკის გამოცემით დაკავებულ ყველა იურიდიულ პირს. კონკურსის პირობები და საკონკურსოდ წარსადგენი დოკუმენტაცია განთავსებული იყო სამინისტროს ვებ-გვერდზე www.culture.gov.ge და საქართველოს მწერალთა სახლის ვებ-გვერდზე www.writershouse.ge.

კონკურსის მიზანია სალიტერატურო პროცესის გააქტიურება, ქართული ლიტერატურის ნიმუშების წარმოჩენა, სალიტერატურო და სახელოვნებო კრიტიკის განვითარება, კითხვის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ასევე საბავშვო ლიტერატურული ნიმუშების წარმოჩენა, ბავშვებში წიგნისა და კითხვის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.

მწერალთა სახლი © 2014
created by metaphor