მწერალთა სახლის მესამე სართულზე, სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, იგეგმება მწერალთა საერთაშორისო რეზიდენციის გახსნა. ამ ნაბიჯით მნიშვნელოვნად გაიზრდება საერთაშორისო პროექტების რაოდენობა, დაამკვიდრდება ევროპის საუკეთესო მწერალთა სახლების პრაქტიკა, რომელიც ხელს უწყობს საინტერესო შემოქმედებით პროცესებში აქტიურ ჩართვას, მწერლებისა და მთარგმნელების სტიმულირებას. 

მწერალთა რეზიდენციის გახსნის სავარაუდო თარიღები გამოცხადდება მოგვიანებით. 

 

მწერალთა სახლი © 2014
created by metaphor