მწერლები უკეთესი განათლებისთვის

2014-12-19

ლევან ბერძენიშვილის ლექცია ჟურნალ "არილის" მხარდასაჭერად -"ჰომეროსის ილიადა – რისხვა და შერიგება"

2014-11-29

თეო ხატიაშვილის ლექცია “კინოს გავლენა სტილ(ებ)ისა და იდენტობების ჩამოყალიბებაში“

2014-11-23

ლევან ბერძენიშვილის ლექცია "სოკრატე - სიკვდილი N2"

2014-11-08

ლევან გიგინეიშვილის ლექცია "უმბერტო ეკოს ვარდის სახელის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ფონი"

2014-11-04

ოლია ოკუჯავა - ცხოვრება და ტრაგიკული აღსასრული დათვების ტყეში. თეონა ბექიშვილის ლექცია

2014-09-25

დავით სარაჯიშვილის საიუბილეო კვირეული

2013-11-09

ლაშა ბუღაძე "Lucrecia515" დისკუსია

2014-03-01

1 2 3 4 5
მწერალთა სახლი © 2014
created by metaphor