გამოცხადდა პროგრამა „უცხოური ლიტერატურა ქართულ თარგმანებში“

პროგრამა „უცხოური ლიტერატურა ქართულ თარგმანებში“ განკუთვნილია ქართველი გამომცემლებისთვის, რომლებსაც სურთ უცხოური ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნა და გამოცემა

ახალი თარგმანები

სრულად

არქივი