16 მაისს საქართველოს მწერალთა სახლსა და სერბეთის მწერალთა ასოციაციას შორის გაფორმდა მემორანდუმი და დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობა

თარიღი : 20.05.2024

16 მაისს საქართველოს მწერალთა სახლსა და სერბეთის მწერალთა ასოციაციას შორის გაფორმდა მემორანდუმი და დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობა.
აღნიშნული შეთანხმების საგანია


• პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და ხანგრძლივი, ეფექტიანი თანამშრომლობის განვითარება მხარეებს შორის, რომელიც მიმართულია გაფორმებული მემორანდუმის რეალიზაციაზე;


• მხარეთა თანამშრომლობა მათი დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია საერთო მიზნების მიღწევისა და საქართველოსა და სერბეთის კულტურული, საგანმანათლებლო, ეროვნული, მორალურ-ზნეობრივი და სულიერი ფასეულობების განმტკიცებისკენ.


შეხვედრის მეორე ნაწილში სერბმა პოეტმა ქალბატონებმა რამდენიმე საკუთარი ლექსი წაიკითხეს სერბულ და ინგლისურ ენებზე.