უცხოელი გამომცემლებისთვის გამოცხადებული მთარგმნელობითი პროგრამის „ქართული ლიტერატურა თარგმანებში" 2024 წლის მეორე სააპლიკაციო პერიოდის ფარგლებში შემოსული განაცხადებიდან, მთარგმნელობითი პროგრამის კომისიის გადაწყვეტილებით, მწერალთა სახლის მიერ დაფინანსდება 15 საერთაშორისო პროექტი:

 

საფრანგეთი

შვეიცარია

იაპონია

გერმანია


ესპანეთი

თურქეთი

საბერძნეთი

ბულგარეთი

აზერბაიჯანი