შოთა ჩანტლაძე, „გვინდა თბილისი იქცეს სიახლედ...“

11 ივნ 2024

ავტორი:

შოთა ჩანტლაძე, „გვინდა თბილისი იქცეს სიახლედ...“

ყელში მობჯენილი მზე

28 მაის 2024

ავტორი:

ყელში მობჯენილი მზე

პორტრეტი - ლექსთა პერიფრაზი

20 მაის 2024

ავტორი: ნანა კუცია

პორტრეტი - ლექსთა პერიფრაზი

წარსულისა და თავისუფლების მიჯნა ირაკლი სამსონაძის რომანში „ქელეხი ქარში“

19 მაის 2024

ავტორი:

წარსულისა და თავისუფლების მიჯნა ირაკლი სამსონაძის რომანში „ქელეხი ქარში“

თამარ გელიტაშვილი

15 მაის 2024

ავტორი:

თამარ გელიტაშვილი

თაგები

#ბლოგი #მწერალთასახლი #ნონამაზიაშვილი #ლიტერატურულიბლოგი #გურამდოჩანაშვილი #გიორგიმესხი #მწერალთასახლი #ლიტერატურულიბლოგი #გურამდოჩანაშვილი #ნინოსადღობელაშვილი #მწერალთასახლი #ლიტერატურულიბლოგი #დათიაბადალაშვილი #თამარგელიტაშვილი #მწერალთასახლი #ლიტერატურულიბლოგი #ირაკლისამსონაძე #ლევანინაური #მწერალთასახლი #ლიტერატურულიბლოგი #ლიასტურუა #ნანაკუცია #მწერალთასახლი #ლიტერატურულიბლოგი #მარინე ტურავა #მწერალთასახლი #ლიტერატურულიბლოგი #მწერალთასახლი #თამარგელიტაშვილი #ლიტერატურულიბლოგი #მწერალთასახლი #ლევანინაური #ლიტერატურულიბლოგი #შოთაჩანტლაძე #ნინოდარბაისელი #მწერალთასახლი #ლიტმცოდნეობითიოპუსები #ლიტერატურულიბლოგი #ჯემალქარჩხაძე #მანანაკვაჭანტირაძე#მწერალთასახლი ანდრიაძე ანდრიაძე "კრიტიკის სკოლა" "მწერალთა სახლი" ეკა მახარაშვილი ახალი ძველი ამბები #ახალიძველიამბები ლიტერატურული პრემია მწერალთა სახლი ნაირა გელაშვილი მწერალთა სახლი ტარიელ ჭანტურია