30/06/2022

იზოლდა ჭიპაშვილის წიგნის „ღრუბლებს დავემგზავრები“ პრეზენტაცია

30 ივნისს 18:00 საათზე მწერალთა სახლში გაიმართება იზოლდა ჭიპაშვილის წიგნის „ღრუბლებს დავემგზავრები“ პრეზენტაცია.