30 იან
„დეიდა ხულია და ჯღაბნია“ – მარიო ვარგას ლიოსას რომანის წარდგენა
28 იან
ბავშვები მწერალთა სახლში
27 იან
ბექა ქურხულის წიგნის „უკრაინული დღიურები“ წაედგენა
26 იან
მსოფლიო ლიტერატურის კურსი
24 იან
„სარდაფის ცოლები“ – ანა ჯავახიშვილის წიგნის წარდგენა
21 იან
ბავშვები მწერალთა სახლში
17 იან
ზაქარია თამერის წიგნის "თურმე, რას ხედავს მზე" წარდგენა
16 იან
წიგნის "ტაქსი თეთრი არ იყო" წარდგენა
14 იან
ბავშვები მწერალთა სახლში
26 დეკ
ეჟი გროტოვსკის წიგნის „ღარიბი თეატრისკენ“ წარდგენა