28/04/2024

ლევან გორვანელის მე-4 წიგნი - ,,ირაციონალური ვაშლი"

გამომცემლობა ,,მერიდიანმა" გამოსცა ლევან გორვანელის მე-4 წიგნი - ,,ირაციონალური ვაშლი", სადაც ფილოსოფიური თხზულებები და კრიტიკული წერილები გაერთიანდა.


წიგნის წარდგენა მოხდება 28 აპრილს, თბილისში, მწერალთა სახლში.


დასაწყისი - 18:00 საათი.