06/06/2024

ლიტერატურული შეხვედრების ციკლი - „სიტყვა და ჰორიზონტი" გრძელდება!

ლიტერატურული შეხვედრების ციკლი - „სიტყვა და ჰორიზონტი" გრძელდება!

6 ივნისი: ზურაბ რუხაძე - ქართული ლიტერატურის ინდივიდუალიზმის პრობლემა.

დასწრება თავისუფალია,

გელით!