30 ივლ
გამოფენა: თავისუფლების ბურჯები
27 ივლ
რაინერ მარია რილკეს - "საღამო არის ჩემი წიგნი" წარდგენა
21 ივლ
“სტალინური სიების“ განახლებული ვებგვერდის პრეზენტაცია
20 ივლ
მთვარისა კერესელიძის პოეზიის საღამო
18 ივლ
შვეიცარული ლიტერატურა ქართულ თარგმანებში
14 ივლ
შალვა ბაკურაძის პოეზიის საღამო
13 ივლ
კინოჩვენება "უმბერტო ეკო - სამყაროს ბიბლიოთეკა"
12 ივლ
ჰანა არენდტის წიგნის "აიხმანი იერუსალიმში" წარდგენა
12 ივლ
"საქართველო - ევროპული იდენტობის ძიებაში | შეხვედრა ქუთაისში
11 ივლ
ვალერია მაილსის საჯარო ლექცია